Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

local dimming ( làm tối cục bộ ) là gì?

  • Thông số kỹ thuật
  • Thông số kỹ thuật chung
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 03/24/2015

Đèn nền LED trên LCD hiện tại đều không có khả năng tắt bớt một phần ánh sáng tại các vị trí nhất định, mà chỉ có thể bật/tắt

 toàn bộ ánh sáng trên đèn nền.

LED local dimming thì khác, loại đèn nền này sẽ có khả năng tắt hoàn toàn tại những vị trí thể hiện màu đen. Thông qua thời

gian bật tắt rất ngắn, việc này sẽ hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến chất lượng hình ảnh trên LCD của bạn

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500