Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tại sao khi xem file Video hình bị nhỏ lại hoặc co hai bên

  • Vấn đề - Hình ảnh
  • Kích thước hình ảnh hoặc tỷ lệ Khung hình
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 03/03/2015

Sự cố, hiện tượng 1

Khi xem các file video kích thước màn hình nhỏ lại không phù hợp với kích thước của TV .

Nguyên nhân và khắc phục

Đó là bởi vì kích thước ban đầu của file video nhỏ.

Bạn muốn xem kích thước đầy màn hình không?

     - thể điều chỉnh được kích thước trong mụctùy chọn  cài đặt hình ảnh

     - thể cài đặt bằng 2 cách (Original Mode, Full Mode)

       nếu bạn muốn xem cỡ original size, chọn (Original Mode),

     nếu bạn muốn xem đầy đủ màn hình, bạn chọn (Full Mode)

Tuy nhiên, nếu bạn muốn xem đầy đủ màn hình , hình sẽ giãn ra về chiều dọc & ngang  làm cho

 chất lượng ảnh sẽ kém đi so với bản gốc

Sự cố, hiện tượng 2

Ngay cả sau khi thay đổi chế độ  “Full Screen Mode” (đầy màn hình), vẫn bị đen 2 bên trái /phải

Nguyên nhân và khắc phục

 

Bởi file video gốc không phải :  tỷ lệ 16:9

Bật Chế độ  “Full Mode” để giảm thiểu ảnh bị mất và nâng cao chất lượng ảnh.

vậy nên đặt chế độ “Full mode” thường xuyên

     -  Thiết lập tỷ lệ màn hình 16:9,  Nếu ảnh gốc tỷ lệ 16:9,   sẽ đầy màn hình.

     -Thiết lập chế độ  "Full mode" sẽ giảm thiểu sự biến dạng, nó cho thấy chất lượng hình ảnh tốt hơn nhiều.

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500