Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

MCI 800HZ là gì

  • Thông số kỹ thuật
  • Thông số kỹ thuật chung
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 11/02/2012

MCI 800HZ là gì

Chỉ số MCI (Motion Clarity Index) là chỉ số thể hiện sự rõ nét của màn hình hiển thị chuyển động nhanh, kết

hợp các yếu tố làm tăng tốc độ khung hình. Công nghệ quét đèn nền chi tiết, làm mờ cục bộ và rõ ràng.

Một động cơ mạnh mẽ đã làm nên một hiệu suất tuyệt vời trong việc giảm mờ hình ảnh chuyển động nhanh.

 

 

 

MOTION CLARITY INDEX

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500