Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

TV không dò được kênh, không chọn được hệ tiếng.

  • Vấn đề - âm thanh
  • Âm thanh bị méo
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 09/05/2012

Hiện tượng TV không dò được kênh, không chọn được hệ tiếng, tiếng sôi...

Nguyên nhân:

Khi bắt đầu khởi động TV lần đầu tiên hoặc sau khi sử dụng tính năng Factory Reset (khởi động lại) 

TV sẽ yêu cầu chọn "ngôn ngữ" và yêu cầu chọn "quốc gia"

Nếu chọn ngôn ngữ là Tiếng việt nhưng chọn quốc gia là Ú hoặc nước khác sẽ gây ra hiện tượng không

dò được kênh, hoặc không chọn được hệ tiếng, tiếng bị sôi hoặc không có tiếng khi xem TV qua antena

Khắc phục:

Chọn lại ngôn ngữ tiếng viêt

Chọn quốc gia Việt Nam

Nếu không chọn được lại quốc gia hãy sử dụng tính năng Factory Reset  sau đó chọn lại quốc gia

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500