Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[TV] Kết nối tín hiệu anten hoặc cable

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Kết nối thiết bị bên ngoài
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 05/23/2014

 

[TV] Kết nối dây anten hoặc cable

 

 

Khi xem chương trình TV trung ương hay chương trình truyền hình cáp(analog, digital)

Sử dụng anten ngoài trời hoặc truyền hình cáp kết nối với TV

 

 

 

 

Không bẻ cong lõi dây đồng khi kết nối đường cáp đồng trục (75 Ω). 
   - Để sử dụng nhiều hơn hai TV với một ăng-ten, nên mua bộ chuyển đổi tín hiệu bổ sung để kết nối.
   - Tham khảo ý kiến ​​một chuyên gia ăng ten hoặc các cửa hàng khi bạn gặp khó khăn với việc cài đặt các ăng-ten.

 
 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500