Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[TV] Cài đặt chế độ hình ảnh (Smart)

  • Ứng dụng
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 05/30/2014

 

Cài đặt hình ảnh(Smart)

 

 

Smart  > Settings > Picture > Picture Mode

 

Lựa chọ để hình ảnh tốt nhất khi thưởng thức .

 

 

Vivid (chói lọi)

  - Độ tương phản cao nhất, độ sáng tối và sắc nét hiển thị hình ảnh cao nhất.

 

Standard ( tiêu chuẩn)

  - Hình ảnh hiển thị mức độ chuẩn đối với tương phản sáng tôi và sắc nétlevels of contrast, brightness and sharpness.

 

Eco ( tiêt kiệm)

  - Tiết kiệm năng lượng thay đổi cài đặt của TV để giảm điện năng tiêu thụ.

 

Cinema / Game

  - Hiển thị hình ảnh cho chuyển đông và trò chơiDisplays the optimum picture for movies and games.

 

Expert ( nâng cao)

  -  danh mục điều chỉnh hình ảnh cho phép nâng cao sự thưởng thức khi xem

     ISF- Đảm bảo cung cấp hình ảnh chất lượng cao(ISF logo có thể chỉ sử dụng tivi ISF.).

     ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control.

 

 Lư ý

  - Phụ thuộc vào đầu vào tín hiệu có giá trị cho 1 số model thông tin có thể không được công bố

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500