Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cài đặt âm lượng_ Màn hình/ đồng bộ Âm thanh (Smart)

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 06/23/2014

 

Cài đặt âm lượng_ Màn hình/ đồng bộ Âm thanh (Smart)

 

 

Smart  > Setting > Volume > Screen/Sound sync control

 

Khi đồng bộ màn hình âm thanh không phù hợp, người dùng có thể trực tiếp điều chỉnh đồng bộ.
Người sử dụng có thể điều chỉnh đồng bộ video đầu ra âm thanh (loa TV hoặc SPDIF) khi chuyển màn hình / âm thanh đồng bộ
kiểm soát trên.

 

Loa TV

  - [Thay đổi với model] Điều chỉnh đồng bộ của âm thanh được xuất ra từ TV của người nói nội bộ âm thanh phát ra nhanh hơn khi di chuyển theo hướng -, âm thanh xuất ra chậm hơn khi di chuyển theo hướng +.

 

Loa ngoài

 - Kiểm soát đồng bộ âm thanh từ loa ngoài như thiết bị âm thanh LG hoặc tai nghe, loa ngoài được kết nối với thiết bị đầu cuối kỹ thuật số đầu ra âm thanh. Âm thanh xuất ra nhanh hơn khi di chuyển theo hướng -, âm thanh chậm  đầu ra khi di chuyển theo hướng +. Thiết bị đầu cuối quang kỹ thuật số phải tồn tại để cung cấp thiết bị âm thanh LG.
Bypass ( Trầm)

- Tín hiệu video hiện tại hoặc âm thanh của thiết bị bên ngoài không chậm trễ âm thanh. Tùy thuộc vào thời gian để nhận ra video trong truyền hình, âm thanh có thể được xuất ra trước.

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500