Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

cài đặt kênh yêu thích

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 06/23/2014
 
Cài đặt kênh yêu thích (Smart)
 
 
cài đặt kênh yêu thích
 

Smart  > Settings > Channel > Channel Edit

 

1. Nhấn nút Home trên điều khiển và chọn cài đặt.

2. Chọn kênh.

3. Chọn danh sách kênh.

4. Từ danh sách kênh chọn kênh yêu thích.

 

 

Sử dụng kênh yêu thích
 

Smart  >  danh sách kênh

Danh sách kênh sẽ được nhìn thấy chọn danh sách yêu thich cho người sử dụng.

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500