Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Kênh tự động / cài đặt bằng tay và danh sách kênh (Smart)

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 06/23/2014
Kênh tự động / cài đặt bằng tay và danh sách kênh (Smart)
 
Cài đặt tự động
 

Smart  > Settings > Channel > Auto Tuning

 

Kênh và lưu giữ kênh.

 
Ăng-ten và cáp phải được kết nối đúng.
Chỉ các kênh phát thanh truyền hình sẽ được lưu trữ.
Phải nhập mật khẩu đầu tiên khi hệ thống bị khóa.
Dò bằng tay
 

Smart  > Settings > Channel > Manual Tuning

 

Kênh và lưu giữ kênh bằng tay.

 
Có thể kiểm tra cường độ tín hiệu cho truyền hình kỹ thuật số.
Diễn giải
 

Smart  > Settings > Channel > Channel Edit

 

Thêm hoặc xoá kênh từ trong danh sách

Có thế đặt chương trình yêu thích khoá và mở khoá các kênh.
 
 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500