Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Model smart TiVI 2012 ( 32,42,47,55LM) không xem được các trang mạng ( xem film online)

  • Ứng dụng
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/07/2014

Trong thời gian gần đây nhiều  khách hàng hỏi  về vần đề không xem được các trang mạng ( xem film online) khi sử dụng trình

duyệt Web với hiện tượng báo Bộ Nhớ Đầy. của các model smart TiVI 2012 ( 32,42,47,55LM).

Chi tiết:

Thời gian trước đây vẫn xem được bình thường các trang xem film trên mạng.

 

Nguyên nhân:

Do thời gian gần đây 1 số trang mạng đã nâng cấp trình duyệt video từ bản flash 10.0 nên bản 11. Trong khi đó các model 2012

được cài đặt bản flash 10.0 nên không truy cập vào xem được.

Giải pháp

Chờ đợi nhà sản xuất bản nâng cấp phiên bản mới thì mới có thể xem được.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500