Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cài đặt âm thanh _ mã âm thanh ( thông minh)Settings_Sound_ Sound Mode (Smart)

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt mạng không dây
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 03/16/2015
 
 Cài đặt âm thanh _ mã âm thanh ( thông minh)Settings_Sound_ Sound Mode (Smart)
 
 
Cài đặt tiếng cơ bản
 

Smart  > Setting > Sound > Sound mode

 

 

Cơ Bản

  - Âm thanh phù hợp với hình ảnh .

 

Music / Movie / Sports / Games

  - [Vary with the model] Enjoy sound that matches with the type of video. 

 

User setting

  - Set the user setting as user equalizer to have desired sound.

 

 

Cài đặt âm thanh chi tiết

 

Smart  >Setting > Sound >Sound mode > User equalizer

 

Đầu tiên thay đổi mã âm thanh đối với người sử dụng.

 

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz

  - Control Hertz to set the equalizer.

 

Initialization

  - khởi chạy equalizer tạo ra giá trị cơ bản.

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500