Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cài đặt hình ảnh_Soft Video Live Scan (Smart)

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 09/23/2014

 

Cài đặt hình ảnh  đoạn video mềm Settings_Video_Soft Video Live Scan (Smart)

 

 

Smart  > Setting >Videoè Video mode è> Additional setting è> Live scan

 

[Vary with the model]

xem lại video để tạo ra một chuyển động trên màn hình mềm screen soft.

 

Softer (mềm)

  - giá trị của dịch chuyển rung/ phía sau hình ảnh đặt tới 3 .

 

Sharper 1 

  - giá trị của dịch chuyển rung/ phía sau hình ảnh đặt tới 7.

 

Sharper 2

  - Sharpness của màn hình cao hơn 1.

  - Sharper 2 không sử dụng cho màn hình 3D .

 

User

  - Can manually control Vibration removal / After image removal.

  - Vibration removal : Function to control vibration from movement in the screen.

  - After image removal : Function to control after image in the screen.

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500