Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Làm thế nào thay đổi các cài đặt trong Tivi ? Web OS 2.0

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt menu
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 03/24/2015

 

 

Làm thế nào thay đổi các cài đặt trong Tivi ? Web OS 2.0

 

 

■ Điểm kiểm tra

  - Kiểm tra nếu tivi model 2015 sử dụng Web OS2.0

 

■Các sử dụng
1. Nhấn Press on the remote controller. trên điều khiển .

    Press on the remote controller.

 

2. Nhấn Press to select. để chọn lựa Press to select..

    Press to select.

 

3. Thay đổi cài đặt phía trên bên phải màn hình
   : Video, sound, aspect ratio, sleep mode, lock, advanced settings

    Change TV settings on the right side of the screen

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500