Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách Sử dụng các kênh yêu thích-Web OS 2.0

  • Làm thế nào để dò tìm chương trình
  • Cài đặt kênh thường dùng
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 03/18/2015


Sử dụng các kênh yêu thích-Web OS 2.0

 

 - Tôi muốn thêm kênh vào mục yêu thích của tôi.
 -Tôi có thể thêm và xem các kênh thường xuyên ?
 - Làm thế nào tôi có thể xóa trong danh sách yêu thích?

 


■ Kiểm tra

Tivi 2015 Web OS 2.0.■ Cách sử dụng

1.dịch chuyển kênh tới kênh bạn mong muốn để thêm vào yêu thích và nhấn  Move to channel you wish to add to Favorites and press on the remote controller. trên điều khiển từ xa.

    Move to channel you wish to add to Favorites and press on the remote controller.


2.Nhấn Press on the remote controller and select Favorite Channel trên điều khiển và chọn Press on the remote controller and select Favorite Channel Favorite Channel

    Press on the remote controller and select Favorite Channel

 

3.chọn Select to add to Favorite Channels để thêm vào các kênh yêu thích (tối đa 8).

       Select to add to Favorite Channels

 

4.chọn 1 kênh trong mục yêu thích để xem.

    Select a channel on Favorites to view.

 

 

 

■ Các xóa trong mục yêu thích

1. Chọn ^ trên của kênh yêu thích để xóa.

    Select on the top of channel you wish to delete.

 

2. Chọn Select to delete the channel để xóa kênh.

    Select to delete the channel

 

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500