Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

tiếng ồn , Hình thâm xuất hiện màn hình test với cầu thủ chơi bóng bầu dục.

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 03/16/2015

 

 Được nhìn thấy trên màn hình tivi ở chế độ Test
■ Hiện tượng

 tiếng ồn ,  Hình thâm xuất hiện màn hình test với cầu thủ chơi bóng bầu dục.

 

■ Kiểm tra
   Test Video? : Để xem lỗi màn hình TV của khách hàng là do tín hiệu / nội dung, khách hàng sẽ được hướng dẫn để chạy Cài đặt> Video> Video test.
Màn hình Test Video với các cầu thủ bóng bầu dục như sau, hình thâm do chặn tiếng ồn có thể xảy ra. có thể xảy ra như là một hình ảnh nén được hiển thị.
  Video test?

  

 

thông tin bổ sung
     Các hình ảnh được nén từ 6Mbyte để 580Kbyte.
     Khối tiếng ồn xảy ra trong quá trình nén và nó không phải là do khiếm khuyết TV.
     Nếu bạn có một hình ảnh độ nét cao hơn 6Mbyte, vui lòng thử hiển thị hình ảnh trên truyền hình để kiểm tra.
     Để so sánh, cũng cố gắng hiển thị một hình ảnh dưới 1Mbyte. Ghép tương tự sẽ xuất hiện.
         Đó do sự khác biệt độ phân giải do chất lượng hình ảnh, không phải do sản phẩm lỗi.

        Kích thước ảnh có thể được xem trên máy tính cho bước . Hãy tham khảo để tính bằng cách nhấn các nút bên phải trên con chuột.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500