Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Màn hình TV webOS model hiện lên Pop-up ‘Out of Memory’ bộ nhớ đầy.

  • Ứng dụng
  • Cài đặt ứng dụng trên App Store
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 03/24/2015

Hiện tượng hiện thông báo tự động khi ứng dụng của TV sử dụng hết dung lượng bộ nhớ Pop-up

 Out of Memory” hiện lên.

 

.

 


File đính kèm

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500