Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Làm thế nào tôi có thể vô hiệu hóa chế độ 3D?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 04/09/2015

Làm thế nào tôi có thể vô hiệu hóa chế độ 3D?

 

symptom Hiện tượng

        Làm thế nào tôi có thể vô hiệu hóa chế độ 3D?

how to fix Làm thế nào để khác phục?

 

          3D mode disable

 

     

1. Kích vào Settings ở góc trên bên phải của màn hình trên điều khiển từ xa, và đi đến Advanced Settings.

2. Vào Hình ảnh -> 3D Settings và chọn Off.

 3. Xác nhận hiệu ứng 3D vô hiệu hoá.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500