Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Hinh ảnh và âm thanh không hoạt động .

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 04/09/2015

Bạn đã kiểm tra dây nguồn cáp kết nối khi cả hình ảnh và âm thanh không hoạt động?

Symptom Hiện tượng

          1. Hinh ảnh  âm thanh không hoạt động .

Checkpoint Kiểm tra

          1. Hãy chắc chắn rằng dây điện nguồn đã được kết nối chắc chắn.

How to fix  Giải pháp

              1. Nếu TV không có thể được bật lên, kiểm tra xem dây nguồn ở mặt sau của sản phẩm đã được cắm.

                    Kiểm tra cáp nguồn AC vào mặt sau của TV, và cũng có dây điện cắm vào một ổ cắm.               2. Khi có nhiều ổ cắm cùng sử dụng, kiểm tra xem các sản phẩm khác kết nối với ổ cắm không tốt.

               At the back of TV          Wall outlet          Multi-outlet

                      < At the back of TV >                                <  Wall outlet >                                             <Multi-outlet>

 

             

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500