Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Hình ảnh ma trên tivi

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 04/13/2015

Tôi nhìn thấyhình ảnh ma trên màn hình khi sử dụng đầu vào?

 

Symptom Hiện tượng 

             1. Hình ảnh ma trên tivi

 

 

cause Nguyên nhân

          1. Khi trưng bày sản phẩm hình ảnh hoặc dòng chữ không thay đổi  trong một thời gian dài,

                  nó có thể gây ảnh bóng ma trên màn hình.

 

 

tips to prevent ghost images Lời khuyên để ngăn chặn hình ảnh ma 

              1.OLED TV

 

                 - Nếu hình ảnh biểu tượng đài phát không chuyển động , phụ đề, menu màn hình, trò chơi video, hoặc hình ảnh máy tính được hiển thị quá lâu,

                   khi hình ảnh có thể xuất hiện tạm thời hoặc vĩnh viễn. Không để nguyên hình ảnh trên màn hình trong hơn một giờ.

              2. LED TV

Nếu hình ảnh không chuyển động như  biểu tượng của đài phát thanh, phụ đề, menu màn hình, trò chơi video, hoặc hình ảnh máy tính được hiển thị quá lâu khi hình ảnh có thể xuất hiện tạm thời hoặc vĩnh viễn.


                

                  - Sản phẩm bảo hành không bao gồm hiện tượng này.

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500