Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[TV] Settings_Sound_ Smart Sound Setting (Smart)

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 06/11/2015
 
Cài đặt _Âm thanh_ Smart Sound
 
Smart Sound
 

Smart  è Setting è Sound è Smart Sound Setting

 

Phụ thuộc vào các kiểu nội dung , sound mode sẽ tự động điều chỉnh để âm thanh hiệu quả và chân thực.

Khi bạn sử dụng Sound mode, Thêm âm thanh vòm và Clear Voice ll  sẽ tự động điều chỉnh

Smart  è Setting è Sound è Virtual Surround Plus

 

 
Chức năng Clear Voice II

Smart  è Setting è Sound è Clear Voice II

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500