Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Bạn đã thay pin nếu điều khiển Magic không hoạt động?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 06/11/2015

Bạn đã thay pin nếu điều khiển Magic không hoạt động?

 

 

 

Symptom Hiện tượng

             1. Điều khiển magic không hoạt động

 

 

 

Cause Nguyên nhân

 

             1. điều khiển mới (M4 model) có thể sai chức năng chuyển động con trỏ. 
            

             2.Điều khiển Magic  tiêu thụ Pin nhanh hơn bình thường hoặc không hoạt động với  TV.

            

             3. Khi Pin điện áp thấp đó có thể là nguyên nhân hoạt động không bình thường .

 

 

 

 

 

How to fix Cách giải quyết            

             1. Khi dòng tin nhắn xuất hiện “Magic remote battery is low. điều khiển pin yếu hãy thay pin" hiển thị trên TV hãy thay pin,

                 
             2.Khi lời nhắn xuất hiện điều đó chỉ ra rằng pin chỉ còn 40% Thay pin trong vòng 1 tháng sử dụng
.

 

                                 Recharge-battery message appears on TV screen

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500