Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách chụp ảnh màn hình và xóa ảnh của tivi Web OS

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/08/2015

Đây là file Hướng dẫn cách chụp ảnh màn hình và xóa ảnh màn hình TV Web OS 1.0


File đính kèm

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500