Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Màn hình điều khiển từ xa Remote Control

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/13/2015

Màn hình điều khiển từ xa [LG webOS TV]  

how to use Cách sử dụng

            1. Nhấn nút screen remote  trên DK Magic Remote.

            2. Chọn một nút trên màn hình từ xa hiển thị trên màn hình bằng cách sử dụng Magic Remote.

 

            screen remote

 

            ① Chụp TV:  Bạn có thể chụp màn hình TV. [Tính năng này có sẵn trên chỉ mô hình nhất định.]

            ② Sử dụng chức năng Set Up Phổ điều khiển cho bất kỳ thiết bị ngoại vi kết nối. Nếu bạn chọn một thiết bị kết nối, nó thay đổi để điều khiển từ xa của thiết bị được lựa chọn.

 

            ③ Một nút điều khiển từ xa được trình bày phù hợp với các thiết bị được chọn.

            ④ Sound Out: Bạn có thể ra âm thanh bằng cách sử dụng các thiết bị âm thanh mà bạn muốn.

                 Bạn có thể sử dụng điều này chỉ bằng Remote Magic.
Bạn có thể mua Magic từ xa riêng biệt nếu không được cung cấp.
Các loại của các nút trên màn hình từ xa khác nhau tùy thuộc vào từng vùng hoặc trên các loại thiết bị kết nối.
Các mục cấu hình khác nhau tùy thuộc vào mô hình hoặc quốc gia.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500