Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[LG webOS TV] Cài đặt mạng

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/13/2015

 Cài đặt mạng[LG webOS TV]

function Cài đặt mạng

           Nếu bạn cấu hình các thiết lập cho mạng, bạn có thể sử dụng các dịch vụ khác nhau như nội dung trực tuyến và các ứng dụng.

 

           Thiết lập một mạng có dây

           wired connection

 

           1.Kết nối cổng LAN của TV các bộ định tuyến bằng cách sử dụng một cáp mạng LAN. Các bộ định tuyến phải được kết nối với Internet trước.
 
 

           home screen

           2. Nhấn nút home trên DK chọn settings  trên đỉnh bên phải.

 

 

 

           wired connection

           3. chọn advanced setting  Network  Wired Connection (Ethernet).
               Điều này sẽ cho phép các kết nối mạng có dây.

 

 

Thiết lập một mạng không dây

           wireless network

 

          1. Bật điện của router kết nối với Internet.

 

 

           home screen

           2.Nhấn nút home trên DK chọnsetting trên đỉnh bên phải.

 

 

 

           wifi connection        

           3. Chọnadvance setting  Network  Wi-Fi Connection.
               Điều này sẽ cho phép các kết nối mạng không dây

           ● Đối với một số mô hình, bạn phải kết nối một dongle Wi-Fi / Bluetooth (được cung cấp như một phụ kiện hoặc bán riêng) để sử dụng chức năng này.

 

           Cảnh báo cài đặt  Mạng

           ● Sử dụng tiêu chuẩn cáp LAN (kết nối với CAT5 hoặc cao hơn với kết nối RJ45, 10 Base-T, hoặc 100 Base TX cổng LAN).
           
● Reset modem có thể sửa chữa một số vấn đề kết nối mạng. Bật tắt nguồn, ngắt kết nối và kết nối lại nó, và sau đó bật điện lên để giải quyết vấn đề.

           ● LG Electronics không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề kết nối mạng hoặc bất kỳ lỗi lầm, trục trặc, hoặc các lỗi gây ra bởi kết nối mạng.
           
● Kết nối mạng có thể không hoạt động đúng bởi vì các thiết lập mạng hoặc Internet nhà cung cấp dịch vụ.
           
● dịch vụ DSL phải sử dụng một modem DSL; và dịch vụ cáp phải sử dụng một modem cáp. Vì chỉ có một số giới hạn các kết nối mạng có thể có sẵn, thiết lập mạng lưới truyền hình có thể không được sử dụng tùy thuộc vào các hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ Internet. (Nếu hợp đồngkhông cho phép nhiều thiết bị trên mỗi dòng, chỉ có các máy tính đã được kết nối có thể được sử dụng.)
           
● Một mạng không dây có thể trải nghiệm sự can thiệp từ các thiết bị khác sử dụng 2,4 GHz tần số (điện thoại không dây, thiết bị Bluetooth, hoặc lò vi sóng). Mặc dù sự can thiệp cũng có thể xảy ra khi sử dụng các tần số 5 GHz, nó ít có khả năng xảy ra.
           
● Các môi trường không dây có thể làm cho dịch vụ mạng không dây chạy chậm.
           
● Không để tắt tất cả các mạng gia đình địa phương có thể gây quá tải lưu lượng trên một số thiết bị.
           
● Các thiết bị điểm truy cập phải hỗ trợ kết nối không dây và tính năng kết nối không dây phải được kích hoạt trên các thiết bị có kết nối (điểm truy cập) AP. Liên hệ dịch vụ nhà cung cấp để có bộ kết nối không dây trên các điểm truy cập.
          

            Kiểm tra SSID và các thiết lập bảo mật của AP. Hãy tham khảo các tài liệu thích hợp cho SSID thiết lập bảo mật của AP.
           ● Cài đặt không hợp lệ của các thiết bị mạng (có dây / không dây dòng sharer, hub) có thể gây ra các TV để hoạt động chậm hoặc không hoạt động đúng. Cài đặt các thiết bị một cách chính xác theo hướng dẫn thích hợp và mạng.
            Phương thức kết nối có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà sản xuất AP

.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500