Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cài đặt nhanh Quick Settings

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/24/2015
Cài đặt nhanh LG webOS TV]

 

how to use Làm thế nào để sử dụng chức năng Thiết lập nhanh chóng

            home settings

 

              ánh sáng-trọng lượng kiểm soát một cách nhanh chóng và đơn giản như điều chỉnh Chế độ hình ảnh, Chế độ âm thanh, Aspect Ratio và như vậy.

             quick setting

 

            close : Đóng cài đặt.

            picture : Bạn có thể thiết lập các tùy chọn Chế độ hình ảnh.

            sound : Bạn có thể thiết lập các tùy chọn Sound Mode.

            aspect ratio : Bạn có thể thiết lập các tùy chọn Aspect Ratio.

            sleep : Bạn có thể thiết lập Sleep Timer.

            parental lock : Bạn có thể thiết lập để bật / tắt các Parental Lock.

            advanced setting : Bạn có thể thiết lập thêm nhiều lựa chọn trong Cài đặt nâng cao.

 

            

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500