Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Hướng dẫn Home [LG webOS TV]

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/13/2015

 Hướng dẫn Home [LG webOS TV]

how to use Làm thế nào để sử dụng chức năng Home của LG webOS TV

 

             Nhấnhome nút trên điều khiển từ xa để đi đến màn hình Home.
            Bạn có thể xem các ứng dụng thường được sử dụng trên một màn hình duy nhất và thực hiện các chức năng bạn muốn bất cứ lúc nào.
             home

 

             ① setting Settings : Bạn có thể cấu hình Picture/Sound/Aspect Ratio/Sleep Timer/Parental Lock/Advanced.
                                           Chọn Advanced để cấu hình thêm thông tin chi tiết 

             ② input Inputs: Bạn có thể chuyển sang đầu vào hoặc các thiết lập cấu hình liên quan khác.

             ③ Danh sách gần đây.

             ④ Bạn có thể thực hiện hoặc ngăn chặn chức năng sử dụng gần nhất.

             ⑤ Bạn có thể quản lý tất cả các ứng dụng cài đặt trên TV.

             Sử dụng danh sách gần đây

             Bạn có thể thực hiện hoặc chấm dứt các chức năng truyền hình mà bạn đã sử dụng gần đây.

             Nhấnoption phía dưới bên trái của màn hình.

             recent screen

 

 

             Quản lý ứng dụng

             Bạn có thể thấy một danh sách đầy đủ các ứng dụng cài đặt trên TV và thực hiện các ứng dụng này.
              Bạn cũng có thể thay đổi vị trí của một ứng dụng hoặc xóa nó.

             app all

             1. Nhấn option phía dưới bên phải của màn hình.

             2. Chọn ứng dụng mà bạn muốn chỉnh sửa, sau đó nhấn và giữ Bánh xel (OK) nút trên  DK Magic này sẽ cho phép các ứng dụng chế độ chỉnh sửa.

             3. Bạn có thể di chuyển một ứng dụng bằng cách kéo nó bằng cách sử dụng con trỏ của DK Magic đến vị trí bạn muốn.

                 Bạn có thể xóa các ứng dụng mà bạn đang chỉnh sửa bằng cách chọnx biểu tượng hiển thị trên các ứng dụng.

             4. Khi chỉnh sửa xong, bấm nút Wheel (OK)  để thoát khỏi chế độ chỉnh sửa ứng dụng.             

                 Bạn cũng có thể chỉnh sửa các ứng dụng với cácup arrow/down arrow/ left arrow/  right arrow nút trên điều khiển.

                     Nhấn nút up arrow  vào ứng dụng bạn muốn chỉnh sửa và di chuyển hoặc xóa các ứng dụng.

                  Ngoài ra còn có các ứng dụng mà bạn không thể chỉnh sửa.

            

Ngừng các chức năng hiện tại

             1. Nhấn nút home trên điều khiển .

             2.

Di chuyển con trỏ đến tên ứng dụng ở góc trên bên trái của màn hình để hiển thị các biểu tượng Close.

             3. Chọn biểu tượng Close hiển thị bên cạnh tên ứng dụng để bỏ chức năng sử dụng.

             app close

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500