Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Hướng dẫn TV

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 08/20/2015

[LG webOS TV] TV Guide

 

how to use Cách xem hướng dẫn

             Bạn có thể xem các trương trình và lịch trình của các trương trình đó

             1.Nhấn home sau đó nhấp launcherở phía dưới bên phải .

             2. Bạn có thể bắt đầu vào ứng dụng hướng đẫn TV Guide .

 

                 tv guide

 

                 Hiển thị tổng quan của chương trình bạn đang xem.

                  Hiển thị thông tin của các công ty phát thanh truyền hình.

                  Tới chương trình bạn muốn và sau đó bấm Wheel (OK). Bạn có thể xem hoặc ghi lại một chương trình,

                       cũng như các chương trình lập lịch trình để được theo dõi hoặc ghi lại.

                  Thiết lập chế độ chương trình.

                  Thiết lập bộ lọc.

              Tính năng này có sẵn trong chỉ có một số quốc gia.

              Các mục cấu hình khác nhau tùy thuộc vào mô hình hoặc quốc gia.

              Áp dụng cho phát thanh truyền hình kỹ thuật số.

              Để tìm kiếm các chương trình truyền hình, nhấp vào trên cùng của màn hình.

                  (Tính năng này có sẵn trong chỉ có một số quốc gia.)

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500