Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Live TV [LG webOS TV]

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/13/2015
Live TV [LG webOS TV]
how to useCach xem truyền hình   
             1. Kết nối anten truyền hình tới tivi Connect the broadcast antenna to the TV.
           Bạn cũng có thể kết nối một thiết bị có thể nhận được phát sóng như một hộp set-top thay cho ăng ten.
          
Để biết chi tiết về làm thế nào để kết nối một hộp set-top, nhấn
home nút trên điều khiển từ xa và chọn option phía dưới bên phải của màn hình .
                 Để xem chi tiết, chọn SET-TOP BOX từ danh sách thiết bị được hiển thị khi hoạt động     Device Connector .
 
             connect antenna
              2. Bạn có thể thêm các chương trình truyền hình bằng cách vào home  ► setting  advanced settings Các trương trình   Tự động chương trình Tự động dò

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500