Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách đổi tên tiêu đề chương trình đã ghi tivi Web OS

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt menu
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/13/2015

   Câu hỏi:

 

* Làm thế nào để đổi tên tiêu đề chương trình đã ghi trên Tivi Web OS

 

   Trả lời:

 

* Sau khi đã ghi chương trình, bạn muốn đặt tên cho từng chương trình đã

ghi để dễ nhớ nội dung chương trình đó là gì cho lần sau xem lại.

Bạn tham khảo cách làm sau.

 

  Cách làm:

 

* B1: Trên điều khiển nhấn nút Home( hình ngôi nhà) >chọn vào mục

   Time Machine

 

 

* B2: Chọn vào biểu tượng bút chì góc trên bên phải màn hình

( Chỉnh sửa tiêu đề)

 

 

* B3: Chọn vào chương trình cần đổi tên> nhấn OK

 

 

* B4: Nhập tên muốn đổi cho chương trình đã ghi

 

 

* B5: Sau khi nhập xong, chọn vào Sửa và nhấn OK

 

 

 

Như vậy là chương trình bạn ghi đã được đổi tên tiêu đề.

Nhấn hủy để về menu Time Machine.

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500