Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách chia sẻ điện thoại với tivi qua tính năng Miracast

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Kết nối thiết bị bên ngoài
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/20/2015

    Câu hỏi:

 

* Tôi có một chiếc điện thoại smart phone, làm thế nào để chia sẻ màn hình điện thoại

   lên tivi Web OS?

 

   Trả lời:

 

* Tivi có hỗ trợ tính năng Miracast để chia sẻ màn hình điện thoại lên tivi.

* Yêu cầu điện thoại cũng phải có hỗ trợ tính năng Miracast.

* Đặc biệt tính năng này không cần kết nối mạng internet cho cả tivi và điện thoại.

 

    Cách làm:

 

* B1:  Trên tivi nhấn vào nút Home( hình ngôi nhà)> vào mục Trình kết nối thiết bị

 

 

* B2:  Vào mục Điện thoại thông minh

 

 

* B3:  Vào mục Screen Share( Chia sẻ màn hình)

 

 

* B 4: Chọn vào mục Không dây( Miracast)

 

 

* B5: Chọn vào bắt đầu:

 

 

* B6 : Trên điện thoại bật tính năng Miracast ( Ở đây test là máy G4)

 

 

* B7:  Thiết bị tivi sẽ được hiển thị trên điện thoại ( Lg web OS TV) chọn vào mục này

 

 

* B8:  Tivi gửi lời mời kết nối, trên Điện thoại chọn chấp nhận:

 

 

* B9: Cuối cùng màn hình điện thoại đã được chia sẻ lên màn hình tivi:

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500