Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Wi-Fi Direct là gì?

  • Thông số kỹ thuật
  • Thông số kỹ thuật chung
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/20/2015

   Câu hỏi:

 

* Hiện tại LG có nhiều model có tính năng Wi-Fi Direct

  nhưng tôi chưa hiểu nó nghĩa là gì?

 

   Trả lời:

 

* Wi-Fi Direct là công nghệ cho phép hai thiết bị có Wi-Fi kết nối trực tiếp

  với nhau mà không cần thông qua các điểm phát Wifi. Nhờ công nghệ này,

  Wi-Fi trở thành một phương thức kết nối không dây giống như

  công nghệ Bluetooth.

* Wifi Direct cũng có thể được gọi tên Wifi P2P (peer-to-peer), do đây là một

  kết nối ngang hàng. 2 thiết bị có hỗ trợ Wi-Fi Direct sẽ kết nối với nhau

  không cần thông qua router ( bộ định tuyến).

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500