Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Ý nghĩa Icon trong mục cài đặt tivi Web OS 2.0

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt menu
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/20/2015

   Câu hỏi:

 

* Khi nhấn vào cài đặt tivi hiện ra một loạt biểu tượng, đó là gì?

 

   Trả lời:

 

* Đây là thiết kế mới của tivi Web OS 2.0. bạn tham khảo ý nghĩa của các

  biểu tượng dưới đây.

* Trên điều khiển khi bạn nhấn nút Home( hình ngôi nhà) > chọn vào biểu tượng cài đặt

( hình bánh răng) tivi sẽ hiện ra giao diện như sau

 

 

*    : Đóng cài đặt

 

*   : Cài đặt hình ảnh

 

*   : Cài đặt âm thanh

 

 : Tỷ lệ khung hình

 

*   : Cài đặt đồng hồ

 

*  : Khóa cha mẹ

 

 

*  : Cài đặt nâng cao.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500