Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách thêm kênh vào mục My Program trên tivi Web OS 2.0

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt menu
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/20/2015

   Câu hỏi:

 

* Tôi thường xuyên xem một số kênh truyền hình, tôi muốn tạo một danh sách các kênh

  đó để tiện sử dụng làm thế nào, trên tivi Web OS 2.0 ?

 

   Trả lời:

 

* Dòng tivi Web OS 2.0 có thêm tính năng My Program giúp đặt được tối đa 8 kênh yêu thích

  để dễ dàng sử dụng và mở nhanh chóng.

 

   Cách làm:

 

*B1:  Trước tiên bạn vào Live Tivi, mở kênh bạn muốn thêm, sau đó nhấn vào mục My program

 

 

* B2:  Chọn vào dấu +

 

 

Như vậy là bạn đã thêm được kênh vào mục My program. (Tối đa là thêm được 8 kênh)

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500