Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Làm thế nào để sử dụng Cài đặt Trợ giúp [LG webOS TV]

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/24/2015

Làm thế nào để sử dụng Cài đặt Trợ giúp[LG webOS TV]

how to use để sử dụng Cài đặt Trợ giúp

           home  settings  advanced settings General Settings Help

            Nếu bạn chọn các setting menu, bạn sẽ thấy những gợi ý của các thiết lập.
             Bật / tắt mô tả hộp trong Cài đặt
.

 

            image

 

 

how to use Làm thế nào để khôi phục các thiết lập mặc định

           home  settings  advanced setting General Reset to Initial Settings

            Quay trở lại TV với các thiết lập ban đầu của nó. Điều này sẽ khôi phục lại cả các thiết lập để các giá trị mặc định của chúng.
             Sau khi reset, TV sẽ tự động tắt và trên.

            ●Nếu Safety đặt là On, bạn nên gõ mật khẩu để Đặt lại Cài đặt ban đầu

            ● Không tắt nguồn điện trong quá trình khởi tạo.

function Về TV

           home  settings  advanced setting General About This TV

            Bạn có thể kiểm tra các thông tin về dịch vụ khách hàng.
             (Cập nhật phần mềm, thông tin truyền hình, Thỏa thuận người dùng và như vậy.)

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500