Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Xem ảnh [LG webOS TV]

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/20/2015

Xem ảnh [LG webOS TV]

how to use Làm thế nào để xem hình ảnh

             Xem hình ảnh toàn màn hình.
              Điều khiển phát lại và đặt tùy chọn trong khi xem hình ảnh toàn màn hình.

             1. Nhấn Home sau đó kích option ở phía dưới bên phải của màn hình.
             2. bạn có thể bắt đầu SmartShare .

             3. chọn Photos và thưởng thức nội dung.

 

                 smartshare

 

             Đối với hình ảnh 3D, các hiệu ứng slide show không làm việc ngay cả khi chức năng trình chiếu được kích hoạt. (Chỉ dành cho các mô hình hỗ trợ 3D)

             

                  Hình ảnh Định dạng : 2D

File Format

Format 

Resolution

.jpeg, .jpg, .jpe

JPEG

Minimum: 64 x 64
Maximum: 15360 (W) x 8640 (H) / Progressive Type: 1920 (W) x 1440 (H)

.png

PNG

Minimum: 64 x 64
Maximum: 5760 (W) x 5760 (H)

.bmp

BMP

Minimum: 64 x 64
Maximum: 1920 (W) x 1080 (H)

 

            

            
            
Hình ảnh Định dạng: 3D

File Format

Format 

Resolution

.jps

JPS

Minimum: 64 x 64
Maximum: 15360 (W) x 8640 (H)

.mpo

MPO

Minimum: 64 x 64
Maximum: 15360 (W) x 8640 (H)

             ● Tính năng này có sẵn trên chỉ model nhất định..

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500