Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Gặp vấn đề khi kết nối với máy tính[LG webOS TV] PC

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/24/2015

Gặp vấn đề khi kết nối với máy tính[LG webOS TV]

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề dưới đây trong khi sử dụng các sản phẩm, xin vui lòng kiểm tra như sau:
Có thể  vấn đề không phải sản phẩm.

 

symptom Màn hình vẫn không hiển thị sau khi nó được kết nối với một máy tính.

              - Kiểm tra xem máy tính được kết nối đúng với TV.
               - Bật TV và bật trở lại bằng cách sử dụng điều khiển từ xa.
               - Khởi động lại máy tính với TV.
               - Kiểm tra độ phân giải màn hình hiện tại hỗ trợ đầu vào PC.- Để sử dụng màn hình, kiểm tra xem các máy tính hoặc máy tính xách tay hỗ trợ chế độ dual-monitor.
               - Kết nối lại cáp HDMI.

 

symptom Âm thanh không phát khi máy tính được kết nối với một cáp HDMI.
              -Liên hệ nhà sản xuất card màn hình của bạn để kiểm tra âm thanh đầu ra HDMI.
                 (Card màn hình được thiết kế để sử dụng với các tập tin định dạng DVI cần phải được kết nối một cách riêng biệt
                   với một cáp âm thanh.)

 

symptomMàn hình mất hoặc di chuyển sang một bên sau khi nó được kết nối với một máy tính.
              - Thiết lập để một độ phân giải hỗ trợ đầu vào PC.
                 (Khởi động lại máy tính của bạn sau khi thay đổi độ phân giải.)

 

             Thông tin về dịch vụ khách hàng cho các vấn đề sản phẩm có sẵn

                in home  settings  advanced setting   General About This TV on the TV.

                image

                image                

                image

                image

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500