Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Các sử dụng tính năng tiết kiệm năng lượng [LG webOS TV]

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/21/2015

Các sử dụng tính năng tiết kiệm năng lượng [LG webOS TV] [LG webOS TV]

how to use Các sử dụng tính năng tiết kiệm năng lượng

             home setting  advancced setting Picture Energy Saving

             Giảm tiêu thụ năng lượng bằng cách điều chỉnh độ sáng màn hình.

 

             Auto

             [Tính năng này có sẵn trong chỉ có một số mô hình.]
              Cảm biến TV phát hiện ánh sáng môi trường xung quanh tự động điều chỉnh độ sáng màn hình
.

 

             Off

            Tắt chế độ tiết kiệm năng lượng.

             Minimum / Medium / Maximum

             Applies the pre-set Energy Saving mode.

 

             Screen Off

             Màn hình được tắt và chỉ có âm thanh được chơi.
             Nhấn bất kỳ nút trừ nút Power trên điều khiển từ xa để bật màn hình trở lại.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500