Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách sắp xếp kênh của tivi thường 2014-2015

  • Làm thế nào để dò tìm chương trình
  • Cài đặt kênh thường dùng
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/21/2015

   Câu hỏi

 

* Tôi muốn sắp xếp kênh chương trình tivi của dòng LB56, LB55, LB54, LF55.. để tiện

    sử dụng làm thế nào ?

 

   Trả lời:

 

* Sau khi bạn dò kênh hoàn tất, các kênh sẽ sắp xếp lộn xộn, bạn muốn sắp xếp kênh theo

  ý thích để dễ nhớ và tiện sử dụng, bạn tham khảo cách làm sau.

 

  Cách làm:

 

*B1:  Tìm kênh cần chuyển, ví dụ ở đây là VTV6 muốn chuyển thành kênh số 6 trên Điều khiển.

 

 

* B2: Trên điều khiển nhấn nút Settings

 

 

* B3: Chọn vào mục Thiết lập ( hình ăng ten chảo) nhấn OK

 

 

* B4:  Vào mục sửa chương trình

 

 

* B5: Khi đó kênh VTV6 chính là kênh S28 và đang nằm ở kênh số 33 ( được bôi đỏ)

 

 

B6: Trên điều khiển nhấn vào nút màu xanh da trời( góc dưới bên phải điều khiển)

 

 

* B7: Bấm vào nút mũi tên ( lên , xuống, trái, phải) để đưa kênh S28 về vị trí số 6

 

 

* B8: Tiếp tục nhấn vào nút màu xanh da trời

 

 

* Cuối cùng kênh S28( VTV6) đã đưa về kênh 6. Nhấn nút Settings để thoát

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500