Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tính năng Music Catch trong tivi Web OS 2.0 là gì?

  • Thông số kỹ thuật
  • Thông số kỹ thuật chung
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/22/2015

   Câu hỏi:

 

* Tivi Web OS 2.0 có tính năng Music Catch vậy nó nghĩa là gì ?

   Trả lời:

 

* Tivi Web OS 2.0 năm 2015 có bước cải tiến mới trong việc ghi chương trình Time Machine.

  Có thêm 1 chức năng nữa là Music Catch, có thể sử dụng để ghi nhạc từ Tivi bất kỳ lúc nào.

* Tính năng này chỉ có ở một số quốc gia nhất định

* Lưu ý: Muốn sử dụng tính năng này cần gắn ổ cứng HDD USB cho tivi, dung lượng trống

 tối thiểu là 100 MB thì tính năng này mới hoạt động.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500