Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

HbbTV trong tivi Web OS 2.0 là gì

  • Thông số kỹ thuật
  • Thông số kỹ thuật chung
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/22/2015

  Câu hỏi:

 

* Tôi thấy trong mục Kênh của tivi Web OS 2.0 có mục HbbTV, vậy nó nghĩa là gì,

khi bật có tác dụng gì?

 

   Trả lời:

 

* HbbTV ( Truyền hình lai ghép phát rộng và băng rộng ) là một chuẩn phát rộng mới kích hoạt

các dịch vụ loại siêu điện báo văn bản, được truyền tải bằng chương trình TV phát rộng, được

tích hợp hoặc liên kết với các dịch vụ trực tuyến được tuyền tải trên băng rộng tới một Smart TV

được kết nối. Nhờ vậy, người dùng có thể truy cập nhiều dịch vụ trực tuyến khác nhau như xem

chương trình Tivi đã phát theo yêu cầu, video theo yêu cầu (VOD) , các ứng dụng có liên quan đến

chương trình và các dịch vụ thông tin phong phú khác bên cạnh các dịch vụ điện báo, văn bản kĩ thuật

số truyền thống.Tất cả có ngay trên tivi với một trải nghiệm thật mượt mà.

* Tính năng này chỉ có ở các kiểu máy của một số quốc gia nhất định, các quốc gia có dịch vụ HbbTV

được phát sóng chính thức.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500