Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Muốn biết thông tin Tivi Web OS 2.0 vào mục nào?

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt menu
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/22/2015

  Câu hỏi:

 

* Tôi muốn biết thông tin về tivi đang sử dụng vào mục nào, chỉ biết tivi là dòng Web OS 2.0  ?

 

  Trả lời:

 

* Trong cài đặt tivi có mục thông tin TV, cung cấp mọi thông tin liên quan đến tivi.

Bạn tham khảo cách làm dưới đây.

 

 

  Cách làm:

 

 

* B1: Nhấn nút Home( Hình ngôi nhà) trên điều khiển, rồi nhấn vào biểu tượng bánh răng

 

 

* B2:  Vào mục cài đặt nâng cao

 

 

* B3: Vào mục cài đặt chung

 

 

* B4: Vào mục Giới thiệu về tivi này

 

 

* B5: Vào mục thông tin về TV

 

 

* B6: Mọi thông tin cần thiết trong tivi như model, seri, bộ nhớ...

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500