Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách cài đặt hẹn giờ cho tivi Web OS 2.0

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt menu
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/28/2015

   Câu hỏi:

 

* Tôi muốn cài hẹn giờ cho tivi Web OS 2.0 làm thế nào?

 

   Trả lời:

 

* Trong tivi Web OS 2.0 có cài đặt hẹn giờ ngủ, hẹn giờ bật, hẹn giờ tắt. Tham khảo cách làm

dưới đây.

 

   Cách làm:

 

* B1: Trên điều khiển nhấn nút Home( hình ngôi nhà) >> vào biểu tượng bánh răng cài đặt

 

 

* B2: Vào mục cài đặt nâng cao

 

 

B3:  Vào mục Cài đặt chung

 

 

B4: Vào mục hẹn giờ

 

 

B5: Có thể cài đặt hẹn giờ ngủ, Tối tiểu là 10 phút, tối đa là 240 phút, Tivi sẽ tự tắt.

 

 

B6:  Muốn hẹn giờ bật, vào mục Hẹn giờ bật, chọn vào mục Tắt phía trên, nhấn OK để chuyển

thành Bật.

 

B7: Cài đặt giờ bật, Cột đầu là giờ, cột sau là phút

 

 

* Cài đặt lặp lại, có thể cài theo ngày cụ thể hoặc cả tuần. Chỉ cần tích vào ngày.

 

 

*  Lựa chọn đầu vào

 

 

* Lựa chọn kênh khi tivi bật lên

 

 

* Hẹn giờ tắt Tương tự

 

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500