Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách bỏ qua kênh chương trình tivi Web OS 2.0

  • Làm thế nào để dò tìm chương trình
  • Cách thêm / Xóa các kênh
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/28/2015

  Câu hỏi:

 

* Cách bỏ qua kênh chương trình tivi Web OS 2.0?

 

  Trả lời:

 

* Khi xem các kênh chương trình, có những kênh bạn muốn bỏ qua, bạn tham khảo

cách làm sau.

 

   Cách làm:

 

* B1: Trên Điều khiển nhấn vào nút Home( hình ngôi nhà) > vào biểu tượng bánh răng cài đặt

 

 

* B2: Vào mục cài đặt nâng cao nhấn OK

 

 

* B3:  Vào mục Kênh, vào Trình quản lý kênh> chọn vào mục có biểu tượng như hình( bỏ qua/thêm)

Nhấn OK

 

 

* B4:  Chọn kênh muốn bỏ qua> nhấn OK

 

 

 

* B5: Chọn vào mũi tên giữa hai cột( Bỏ qua) nhấn OK.

 

 

* Nếu muốn thêm lại kênh đó vào danh sách, chọn kênh cần thêm, nhấn OK

 

 

* Chọn vào mũi tên ngược lại phần trên( Thêm) Nhấn OK

 

 

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500