Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Chức năng Soft AP Là gì

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Cài đặt mạng không dây
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/28/2015

   Câu hỏi:

 

* Tivi của tôi có chức năng Soft AP trong cài đặt mạng, vậy nó là gì?

 

   Trả lời:

 

* Chức năng Soft AP là chức năng cho phép thay đổi kết nối Internet có dây với TV thành Wi-Fi,

Có nghĩa là tivi trở thành modem phát Wi-Fi, cho phép các thiết bị khác kết nối và sử dụng internet

không dây do tivi phát ra. Kết nối tối đa 4 thiết bị bên ngoài.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500