Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tivi sử dụng hệ điều hành Web OS 1.0 có nâng cấp lên Web OS 2.0 được không?

  • Thông số kỹ thuật
  • Thông số kỹ thuật chung
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/28/2015

   Câu hỏi:

 

* Tivi sử dụng hệ điều hành Web OS 1.0 có nâng cấp lên hệ điều hành 2.0 được không?

 

  Trả lời:

 

* Tivi sử dụng hệ điều hành Web OS 1.0 hiện tại chưa  thể nâng cấp lên hệ điều hành Web OS 2.0

  được.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500