Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tivi Web OS có vệt mờ khi xem đá bóng, tennis..

  • Vấn đề - Hình ảnh
  • Bóng mờ
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 08/03/2015

   Câu hỏi:

 

*  Tivi Web OS khi xem các kênh có chuyển động nhanh như đá bóng, ten nis thì trái bóng

có vệt mờ khi chuyển động.

 

 

  Trả lời:

 

* Để cải thiện tình trạng này, bạn vui lòng bật chế độ bóng đá trên tivi.

 

  Cách khắc phục:

 

* Đối với tivi Web OS 1.0

 

- Trên điều khiển nhấn nút 123 /INPUT

 

 

- Trên tivi sẽ hiện ra menu nhanh, chọn vào hình quả bóng, nhấn OK

 

 

- Chú ý nhìn trên tivi có dòng "Chế độ bóng đá hiện đang Bật " là được

 

 

* Đối với tivi Web OS 2.0

_ Nhấn vào nút biểu tượng như hình

 

 

 

-  Chọn vào biểu tượng bóng đá, nhấn OK

 

 

- Chú ý nhìn trên tivi có dòng "Chế độ bóng đá hiện đang Bật " là được

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500