Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Ứng dụng FPT Play Không chuyển sang kênh tiếp theo được

Xử lý sự cố

   Câu hỏi:

 

* Khi mở ứng dụng FPT Play xem các kênh truyền hình, tôi dùng con trỏ chuột kích vào kênh

kế tiếp khi đang xem kênh này thì không có tác dụng?

 

   Trả lời:

 

* Khi bạn đang xem một kênh trên ứng dụng truyền hình của FPT Play, bạn muốn chuyển sang

kênh kế tiếp, bạn phải nhấn vào nút chuyển hướng ( lên, xuống, trái , phải) trên điều khiển

để di chuyển sang kênh muốn xem.

 

   Cách làm:

 

* Trên điều khiển bạn nhấn nút Home( Hình ngôi nhà) vào ứng dụng FPT Play>nhấn OK
 

 

* Bạn vào một kênh để xem, ví dụ VTV1HD

 

 

*  Bạn lại muốn xem kênh Phim Việt, nhưng bạn trỏ con chuột vào kênh phim Việt, Nhấn Ok

nhưng không được

 

 

* Bạn cần nhấn vào nút chuyển hướng trên điều khiển, để di chuyển đến kênh Phim Việt

 

 

* Di chuyển  Đến kênh Phim Việt, Nhấn OK là đc

 

 

*Câu hỏi bắt buộc