Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách tháo USB khỏi tivi Web OS 2.0 tránh bị hỏng USB

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 08/11/2015

  Câu hỏi:

 

* Làm sao để tháo USB ra khỏi tivi Web OS 2.0 tránh trường hợp mất dữ liệu và hỏng USB?

 

  Cách làm:

 

*B1:  Trên điều khiển nhấn nút Home ( hình ngôi nhà)>  chọn vào biểu tượng hình rắc cắm

 

 

* B2: Chọn vào mục Tất cả đầu vào:

 

 

* B3: Chọn vào thiết bị USB đã kết nối

 

 

*B4: Chọn vào Đẩy Ra, nhấn OK

 

* B5: Tiếp tục chọn Đẩy Ra

 

 

Sau khi đã chọn đẩy ra xong, bạn có thể rút USB ra khỏi tivi.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500