Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Màn hình có 2 dải đen 2 bên, tivi Web OS 2.0

  • Vấn đề - Hình ảnh
  • Kích thước hình ảnh hoặc tỷ lệ Khung hình
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 08/13/2015

   Hiện tượng:

 

* Tivi Web OS 2.0, khi xem Live TV, màn hình bị co nhỏ và có 2 dải đen 2 bên.

 

  Nguyên nhân:

 

* Do đặt chế độ tỷ lệ màn hình là 4:3

 

   Cách khắc phục

 

* Đặt lại tỷ lệ màn hình là 16:9

 

B1:  Tivi đang có 2 dải đen 2 bên

 

 

B2:  Trên điều khiển nhấn nút Home( hình ngôi nhà) > biểu tượng bánh răng cài đặt>

cài đặt nâng cao> Hình ảnh > Tỷ lệ khung hình> nhấn OK

 

 

B3:  Chọn tỷ lệ 16:9 , nhấn OK

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500