Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Kết nối bàn phím có dây, không dây với tivi, có gõ được Tiếng Việt không?

  • Làm thế nào để Lắp đặt và Cài đặt
  • Kết nối thiết bị bên ngoài
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 09/07/2015

   Câu hỏi

 

 * Kết nối bàn phím có dây hoặc không dây với tivi, có gõ được Tiếng Việt không?

 

   Trả lời:

 

* Khi kết nối bàn phím có dây hoặc không dây với tivi thì không thể gõ được kí tự Tiếng Việt

 có dấu, chỉ gõ được không dấu.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500